خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 


   مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان
   وب سایت: https:// international.iut.ac.ir  پست الکترونیکی: internationaliut.ac.ir


  
  شماره تماس: ۶-۳۳۹۱۲۵۰۵-۰۳۱      شبکه های اجتماعی: IUT_International
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.57.49.fa
برگشت به اصل مطلب