خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
هفدهمین شماره خبرنامه مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های مارچ و آوریل ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که هفدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های مارچ و آوریل ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

 اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های مارچ و آوریل

 رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های مارچ و آوریل

 آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور)

 فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

 آشنایی با سارمان های بین المللی- بانک توسعه اسلامی

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه های مارچ و آوریل  ۲۰۲۱ بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.92.fa
برگشت به اصل مطلب