خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
انتشار خبرنامه ماه ژانویه ۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که پانزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (برنامه اراسموس پلاس)

mail آشنایی با شورای ایمنی و مدیریت بحران (شورای بام HSE) دانشگاه صنعتی اصفهان

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت پنجم)

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.88.fa
برگشت به اصل مطلب