خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
انتشار خبرنامه ماه دسامبر ۲۰۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۰ منتشر شد.این خبرنامه که چهاردهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است : 
                                                                                        

mail پیام تبریک مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال نو میلادی ۲۰۲۱

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (میز سوئیس)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail توصیه هایی برای هدف گذاری در سال جدید

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.82.fa
برگشت به اصل مطلب