خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
انتشار خبرنامه ماه نوامبر ۲۰۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد.این خبرنامه که سیزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :                                                                                                                        

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (برنامه های کوتوتل)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail آشنایی با مرکز تجاری سازی و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت چهارم)

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.81.fa
برگشت به اصل مطلب