خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
انتشار خبرنامه ماه سپتامبر ۲۰۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

یازدهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر گردید. این خبرنامه که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :                                                                                                        

mail  پیام ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

 mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail اطلاعاتی در باره اهداف توسعه پایدار با موضوع "شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو (GNLC) چیست؟"

mailفراخوان  فرصت های بورس تحصیلی در ماه سپتامبر

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت دوم)

جهت مشاهده خبرنامه ماه سپتامبر ۲۰۲۰ روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.79.fa
برگشت به اصل مطلب