خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/18 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و پنجمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
  اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه
 اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 
 افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه
  فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه ژانویه ۲۰۲۲) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

enlightenedمشاهده آنلاین خبرنامه ماه ژانویه ۲۰۲۲ 

 خبرنامه ژانویه 2022
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.121.fa
برگشت به اصل مطلب