خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر ۲۰۲۱ منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/14 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که درسومین سال و بیست و چهارمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
mail پیام تبریک ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی ۲۰۲۲
mail پیام مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی ۲۰۲۲
mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر
mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر
 mail فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه دسامبر۲۰۲۱ ) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.
مشاهده آنلاین خبرنامه ماه دسامبر۲۰۲۱ 
 
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.119.fa
برگشت به اصل مطلب