خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان و ویژه نامه رویداد نجوم ایکرانت- اصفهان دانشکده فیزیک در ماه نوامبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 

هم زمان با گرامی داشت روز دانشجو، خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که  بیست و سومین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر
mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر
mail فرصت های علمی و تحصیلی 
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه نوامبر۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.
enlightened مشاهده آنلاین خبرنامه ماه نوامبر۲۰۲۱
enlightenedمشاهده آنلاین ویژه نامه نجوم ایکرانت-اصفهان دانشکده فیزیک 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.115.fa
برگشت به اصل مطلب