خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که بیستمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .لازم به ذکر است که به دلیل اعلام وضعبت A در دانشگاه صنعتی اصفهان و تعطیلی دانشگاه در این ایام به دلیل جلوگیری از گسترش شدید این بیماری دو شماره این خبرنامه به طور همزمان منتشر گردید.

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های جولای و آگوست

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های جولای و آگوست

mail اخبار میز سوئیس در ماه های جولای و آگوست

mail فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

mail معرفی فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشگران همبسته

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه های جولای و آگوست۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه های جولای و آگوست۲۰۲۱

نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.107.fa
برگشت به اصل مطلب