خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- معرفی خبرنامه
خبرنامه مرکز بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارتباط بیشتر با اساتید و دانشجویان و اطلاع رسانی اخبار مرتبط با حوزه بین الملل، از آذر ماه سال ۱۳۹۸ اقدام به انتشار خبرنامه فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه نموده است. این خبرنامه بصورت ماهانه و به زبان انگلیسی  منتشر می شود و اخبار فعالیت های علمی بین المللی اساتید و دانشجویان و همچنین اقدامات اجرایی مرکز روابط بین الملل را پوشش می دهد.
با ثبت ایمیل می توانید بصورت رایگان اشتراک دریافت خبرنامه را تهیه فرمایید و هر ماه شماره جدید خبرنامه را در ایمیل خود دریافت فرمایید.
 نظرات ارزشمند شما مورد استقبال مرکز روابط بین الملل و تیم تحریریه خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.22.fa
برگشت به اصل مطلب