خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و هفتمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن ۲۰۲۲  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
   اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژوئن
  اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 
  افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژوئن

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه ژوئن ۲۰۲۲) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.
مشاهده آنلاین خبرنامه ماه ژوئن ۲۰۲۲ 
 

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/12/25 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و ششمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
***آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
  •    اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه
  •   اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 
  •   افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه
  •   فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه فوریه ۲۰۲۲) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه فوریه ۲۰۲۲
 

 

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/11/18 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و پنجمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۲  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
  اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه
 اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 
 افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه
  فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه ژانویه ۲۰۲۲) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

enlightenedمشاهده آنلاین خبرنامه ماه ژانویه ۲۰۲۲ 

 خبرنامه ژانویه 2022

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر ۲۰۲۱ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/10/14 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که درسومین سال و بیست و چهارمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
mail پیام تبریک ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی ۲۰۲۲
mail پیام مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال میلادی ۲۰۲۲
mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر
mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر
 mail فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه دسامبر۲۰۲۱ ) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.
مشاهده آنلاین خبرنامه ماه دسامبر۲۰۲۱ 
 

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویژه نامه رویداد نجوم ایکرانت- اصفهان دانشکده فیزیک در ماه نوامبر منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان نخستین سری از سلسله رویدادهای نجوم ایکرانت – اصفهان را با همکاری ایکرانت- ایتالیا از ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار کرد.
در این رویداد دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان بیش از ۳۳ سخنران برجسته از بیش از ۱۶ کشور بود که در میان آنها روی پاتریک کر (کشف راه حل سیاهچاله چرخان در سال ۱۹۶۳) ، شینگ تانگ یاو (برنده مدال رشته های ریاضی در سال ۱۹۸۲)؛ Claus Lammerzahl (مدیر علوم فضایی ZARM، دانشگاه برمن)؛ Remo Ruffini (رئیس ICRANet)؛ یوسف ثبوتی (موسس موسسه مطالعات پیشرفته در علوم پایه IASBS)؛ حبیب خسروشاهی (رئیس رصدخانه ملی ایران) و بسیاری از دانشمندان برجسته دیگر بود.
این نشست با حمایت افتخاری و پیامی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمدعلی زلفی گل برگزار گردید. همچنین کارگاهی با عنوان «علم داده و یادگیری ماشین در اخترفیزیک نسبی» برگزار شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، ویژه خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر ۲۰۲۱  را ملاحظه نمایید:
 

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان و ویژه نامه رویداد نجوم ایکرانت- اصفهان دانشکده فیزیک در ماه نوامبر

 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 

هم زمان با گرامی داشت روز دانشجو، خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که  بیست و سومین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر
mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر
mail فرصت های علمی و تحصیلی 
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه نوامبر۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.
enlightened مشاهده آنلاین خبرنامه ماه نوامبر۲۰۲۱
enlightenedمشاهده آنلاین ویژه نامه نجوم ایکرانت-اصفهان دانشکده فیزیک 

 

 


دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر۲۰۲۱ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/8/19 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که سومین سال انتشار خود را در این ماه آغاز نموده بیست و دومین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail رویدادهای پیش رو و فرصت های علمی و تحصیلی 

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه اکتبر۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه اکتبر۲۰۲۱


دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که بیست و یکمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail پیام ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱

mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail اخبار میز سوئیس در ماه سپتامبر

mail رویدادهای آتی  و فرصت های تحصیلی 

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه سپتامبر ۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه سپتامبر۲۰۲۱


دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که بیستمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های جولای و آگوست ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .لازم به ذکر است که به دلیل اعلام وضعبت A در دانشگاه صنعتی اصفهان و تعطیلی دانشگاه در این ایام به دلیل جلوگیری از گسترش شدید این بیماری دو شماره این خبرنامه به طور همزمان منتشر گردید.

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های جولای و آگوست

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های جولای و آگوست

mail اخبار میز سوئیس در ماه های جولای و آگوست

mail فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

mail معرفی فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشگران همبسته

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه های جولای و آگوست۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه های جولای و آگوست۲۰۲۱


دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نوزدهمین شماره خبرنامه مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/4/12 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد. این خبرنامه که نوزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژوئن ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژوئن

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژوئن

mail فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

mail معرفی ۱۰ دانشگاه برتر جهان با قابلیت اشتغال پذیری

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه ژوئن۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه ژوئن ۲۰۲۱


دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هجدهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/3/12 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه می ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که هجدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه می ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه می 

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه می

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (معرفی مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۲۰۲۱)

mail فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

mail آشنایی با سازمان های بین المللی- سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

 

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه می۲۰۲۱) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه می۲۰۲۱


دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هفدهمین شماره خبرنامه مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

 | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های مارچ و آوریل ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که هفدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های مارچ و آوریل ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های مارچ و آوریل

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های مارچ و آوریل

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور)

mail فراخوان ها و فرصت های تحصیلی 

mail آشنایی با سارمان های بین المللی- بانک توسعه اسلامی

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه های مارچ و آوریل  ۲۰۲۱ بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.


دفعات مشاهده: 208 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شانزدهمین شماره خبرنامه مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که شانزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (برنامه بورسیه دآآد)

mail تمدید مسئولیت ZHAW  برای میز سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

mail چه چیزهایی را با خود به سال ۱۴۰۰ نبریم؟

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه فوریه ۲۰۲۱ بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.


دفعات مشاهده: 228 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار خبرنامه ماه ژانویه ۲۰۲۱

 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد.این خبرنامه که پانزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه ۲۰۲۱ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژانویه

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (برنامه اراسموس پلاس)

mail آشنایی با شورای ایمنی و مدیریت بحران (شورای بام HSE) دانشگاه صنعتی اصفهان

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت پنجم)


دفعات مشاهده: 215 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار خبرنامه ماه دسامبر ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۰ منتشر شد.این خبرنامه که چهاردهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است : 
                                                                                        

mail پیام تبریک مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت سال نو میلادی ۲۰۲۱

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه دسامبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (میز سوئیس)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail توصیه هایی برای هدف گذاری در سال جدید


دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار خبرنامه ماه نوامبر ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد.این خبرنامه که سیزدهمین شماره انتشار آن می باشد در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :                                                                                                                        

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان - (برنامه های کوتوتل)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی 

mail آشنایی با مرکز تجاری سازی و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت چهارم)


دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار خبرنامه ماه اکتبر ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

دوازدهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر گردید. این خبرنامه  که به مناسبت یکمین سال انتشار خود با طراحی جدید ارائه گردیده است در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :                                                                                           

mail  پیام تبریک به دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی اصفهان و معرفی دانشکده ها

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان (اساتید همبسته)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی و مسابقات پیش رو در ماه اکتبر

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت سوم)


دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار خبرنامه ماه سپتامبر ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 

یازدهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر گردید. این خبرنامه که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه سپتامبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :                                                                                                        

mail  پیام ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

 mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه سپتامبر

mail اطلاعاتی در باره اهداف توسعه پایدار با موضوع "شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو (GNLC) چیست؟"

mailفراخوان  فرصت های بورس تحصیلی در ماه سپتامبر

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت دوم)

جهت مشاهده خبرنامه ماه سپتامبر ۲۰۲۰ روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.


دفعات مشاهده: 195 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه مرکز روابط بین الملل

خبرنامه فعالیت های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف اطلاع رسانی اقدامات اجرایی مرکز روابط بین الملل و پوشش اخبار فعالیت های علمی بین المللی اساتید و دانشجویان بصورت ماهانه  توسط مرکز روابط بین الملل منتشر می شود.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای اطلاع از انتشار و دريافت شماره جدید خبرنامه در كادر زيرثبت فرمایید.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 6 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 178 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1762399 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 6798 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | IUT International E-Newsletter

Designed & Developed by : Yektaweb