خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- اخبار نشریه
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/25 | 
خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد. این خبرنامه که در سومین سال و بیست و ششمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه ۲۰۲۲  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.
***آنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :
  •    اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه
  •   اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 
  •   افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه
  •   فرصت های علمی و تحصیلی بین المللی
 
جهت مشاهده این خبرنامه (ماه فوریه ۲۰۲۲) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه فوریه ۲۰۲۲
 

 
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.123.fa
برگشت به اصل مطلب